typografie
Arial a Helvetica sú široko používané bezpatkové písma. Často sú vzájomne zamieňaní kvôli podobnosti vzhľadu. Porovnávacia tabuľka Porovnávacia tabuľka Arial verzus Helvetica ArialHelveticaNavrhol Robin Nicholas a Patricia Saunders v roku...