SMS vs text

Služba krátkych správ (SMS) a textové správy (textové správy) sú to isté. Je to prostriedok na odosielanie krátkych správ z mobilných telefónov a späť. SMS bola pôvodne definovaná ako súčasť SMStextZnamenať Služba krátkych správ Prevodový mechanizmus Centrá správ sú zodpovedné za odosielanie a prijímanie textov. Pokúsia sa tiež znova poslať správy, ak zlyhali pri prvom pokuse. výzvy Spoofing a spamovanie veľkosť 160 znakov používanie Odoslalo sa 4,1 bilióna SMS textových správ s výnosom 81 miliárd dolárov (v roku 2008) Úvod (z Wikipédie) Text sa môže vzťahovať na textové správy (mobilný telefón)

Čo je možné poslať prostredníctvom SMS / Text