technológie - Strana 3
PHP podporuje triedy a iné objektovo orientované konštrukty. sámtotoMôže byť použitý v statických funkciách Áno žiadny dostupná premenná triedy a metódy s vlastné :: $ this-> (Všimnite si, že PHP>...
SDHC (Secure Digital High Capacity) je rozšírenie Karta SD (Secure Digital) štandard, ktorý zvyšuje úložnú kapacitu pamäťovej karty Flash až na 32 GB. Samotný formát SD je založený na staršom...
vedatechnológieDôležitosť výsledku Robiť výkazy bez hodnoty Aktivity sú vždy hodnotené Metódy hodnotenia Analýza, zovšeobecnenie a tvorba teórií Analýza a syntéza dizajnu Ciele dosiahnuté prostredníctvom Zodpovedajúce vedecké procesy Kľúčové technologické procesy...
SATA a SAS konektory sa používajú na pripojenie komponentov počítača, napr SATASériové pripojenie SCSISkratka pre Serial ATA alebo Serial Advanced Technology Attachment. Serial Attached SCSI (vyslovuje sa ako „scuzzy“) alebo...
Karta Galaxy od spoločnosti Samsung je tabletový počítač so systémom Android, ktorý konkuruje iPad a predstavuje priekopnícke zariadenie spoločnosti Apple za svoje peniaze. Pozoruhodné vlastnosti karty Galaxy, ktoré chýbajú v...
Globálny CRM gigant Salesforce.com a jej konkurenta s otvoreným zdrojom SugarCRM sú poprednými riešeniami CRM pre firmy rôznych veľkostí. Salesforce, najväčší poskytovateľ CRM v tomto odvetví je výlučne CRM riešenie...
smerovače a prepínače sú obidva počítačové sieťové zariadenia, ktoré umožňujú pripojenie jedného alebo viacerých počítačov k iným počítačom, sieťovým zariadeniam alebo iným sieťam. Funkcie smerovača, Routerprepínačvrstva Sieťová vrstva (zariadenia vrstvy...
Registrovaný konektor (RJ) je štandardizované sieťové rozhranie na pripojenie hlasových a dátových telekomunikačných zariadení. Aj keď špecifikácia zahŕňa fyzickú konštrukciu, zapojenie a sémantiku signálov, pojmy sa často používajú voľne, aby...
PSČ formát archívneho súboru je prístupnejší ako RAR, ale RAR je spravidla lepšia pri kompresii dát ako predvolená podpora pre ZIP. ZIP je bežné, pretože väčšina operačných systémov má zabudovanú...
Pamäť iba na čítanie, alebo ROM, je forma ukladania údajov v počítačoch a iných elektronických zariadeniach, ktoré sa nedajú ľahko zmeniť alebo preprogramovať. RAM sa označuje ako energeticky závislá pamäť...