GMT verzus UTC

Greenwichský stredný čas (GMT) je termín pôvodne označujúci stredný slnečný čas na Kráľovskom observatóriu v Greenwichi, kde bol systém prvýkrát vyvinutý okolo roku 1850 na sledovanie času na základe rotácie GMTUTCZnamenať Greenwichský stredný čas Coordinated Universal Time / Temps Universel Coordonné (skratka vybraná tak, aby sa nezhodovala ani v angličtine, ani vo francúzštine) Odkazuje na Časové pásmo Systém udržiavania času používanie Ľudskými čitateľnými hodinami Digitálne synchronizované hodiny Merané pomocou Rotácia Zeme (historicky) Princíp atómovej transformácie (pravidelné aktualizácie s astronomickým časom)

Čas v Greenwichi vo Veľkej Británii

V komunite Greenwich je GMT (vo forme UTC) oficiálnym časom iba v zime (v lete je čas v Greenwichi skôr britským letným časom než „GMT“)..

Pastierska brána na Kráľovskom observatóriu v Greenwichi.

Časové pásma po celom svete

Video nižšie poskytuje stručnú históriu časových pásiem na svete, vrátane využívania a rozvoja GMT a UTC. Diskutuje tiež o prípadoch „podivných“ časových pásiem, ako sú časové pásma predstavujúce polhodinové rozdiely a krajiny alebo regióny, ktoré odmietajú prijať tradičné časové pásma..

Referencie

  • http://en.wikipedia.org/wiki/UTC
  • http://en.wikipedia.org/wiki/GMT