predpisy
Správna výrobná prax (GMP) a Analýza rizík a kritické kontrolné body (HACCP) sú oba systémy určené na zabezpečenie bezpečnosti GMPHACCPZnamenať Správna výrobná prax Analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body ovplyvňuje...