ropa
benzín a motorová nafta sú kvapalné zmesi pochádzajúce z ropy používané ako palivo. Aj keď oba majú podobný základný produkt, ale majú odlišné vlastnosti a použitie. Porovnávacia tabuľka Rozdiely -...