operácie
zatiaľ čo audit a ohodnotenie sú prostriedkom posudzovania procesov, výrobkov a metrík, existujú rozdiely medzi auditmi a hodnoteniami z hľadiska dôvodov, prečo sa vykonávajú, a metodológie vykonávania posudzovania.. Porovnávacia tabuľka...
Zabezpečenie kvality je proces orientovaný a zameraný na defekt prevencia, zatiaľ čo kontrola kvality je výrobok orientovaný a zameraný na defekt identifikácia. Porovnávacia tabuľka Porovnávacia tabuľka zabezpečenia kvality verzus kontrola...