matematika
V geometrii, rozloha je dvojrozmerný priestor alebo oblasť, ktorú zaujíma uzavretá postava obvod je vzdialenosť okolo uzavretého obrázku, t. j. dĺžka hranice. Napríklad oblasť sa môže použiť na výpočet veľkosti...