IT
Abstraktná trieda Abstraktná trieda je trieda, ktorá je určená iba ako základná trieda iných tried. „Abstraktný“ modifikátor sa používa na vytvorenie abstraktu triedy. Abstraktný modifikátor naznačuje, že existuje nejaká chýbajúca...
Metóda zápisu Metóda zápisu je umiestnená vo vnútri triedy 'Console', ktorá je sama umiestnená vo vnútri priestoru názvov System. Trieda Konzola poskytuje základnú podporu pre aplikácie, ktoré čítajú a zapisujú...
Windows aplikácie Windows Application je užívateľ zostaviť aplikáciu, ktorá môže bežať na platforme Windows. Aplikácia Windows má grafické užívateľské rozhranie, ktoré poskytuje Windows Forms. Formuláre systému Windows poskytujú množstvo ovládacích...
Protokol jednoduchého prístupu k objektom (SOAP)Protokol Simple Object Access Protocol je ľahký protokol založený na XML, ktorý sa používa na výmenu informácií cez internet medzi programami bežiacimi v rovnakom alebo...
ref (referenčný) parameter Parameter „ref“ sa používa na odovzdanie hodnoty odkazom z aktuálneho parametra na formálny parameter, t. J. Z metódy callee na volanú metódu. V C # je parameter...
Metóda preťaženia Preťaženie metód, známe tiež ako funkčné preťaženie alebo polymorfizmus kompilácie, je koncept, ktorý má dve alebo viac metód s rovnakým menom, ale odlišným podpisom v rovnakom rozsahu. Túto...
Trieda Trieda je užívateľom definovaný typ údajov, ktorý umožňuje zoskupovanie dátových členov, metód, vlastností a udalostí. Trieda nie je nič iné ako plán, ktorý definuje dáta a správanie. Objekty sú...
Čo je pole Pole je postupný zber podobných údajov, ku ktorým je možné pristupovať podľa „indexu“. Je to najjednoduchší typ dátovej štruktúry, v ktorej sa prvky ukladajú na súvislé miesto...