islam
úvod Americká invázia do Iraku priniesla do oblasti Blízkeho východu obrovskú nestabilitu a inšpirovala k vytvoreniu teroristických skupín, ktorých cieľom je kultivácia krajín, ktoré sa stratili západným útočníkom počas niekoľkých...
Wahabizmus vs Salafizmus Slovo salaf je skratkou pre salaf us-sawleh (zbožní predchodcovia), salafis je preto termín používaný sektou, ktorá tvrdí, že nasleduje prvé tri generácie ummy proroka Mohameda, spoločníkov Proroka,...
Pôvod semitských náboženstiev Tri organizované náboženstvá, ktoré vznikli v západnej Ázii, konkrétne judaizmus, kresťanstvo a islam, sa nazývajú semitskými náboženstvami. Existuje silný názor, s opačným názorom, že všetky náboženstvá, hoci...
Islam je náboženstvo, ktoré vzniklo v 7. storočí. Je to náboženstvo mieru a jeho nasledovníci sú známi ako moslimovia. Od prvého odhalenia náboženstva až po súčasnosť existuje mnoho rôznych interpretácií...
úvodPrakticky vo všetkých krajinách sveta sa termín Džihád stal synonymom násilia a nepokojov. Dokonca aj občania Stredného východu, ktorí sú si dobre vedomí skutočného významu slova džihád, ako je zjavené...
Pojem hidžáb a Khimar nie je príliš nový a siaha mnohými rokmi. Pojem hidžáb je v skutočnosti veľmi starobylý, hoci nie vždy sa nazýva hidžáb, ale pojem ženy, ktoré nejakým...
úvod Hamas aj ISIS sú islamskými sociálno-politickými organizáciami a zdieľajú spoločnú ideologickú doktrínu o obrane záujmov stúpencov islamu a ozbrojené hnutie proti nemoslimom považujú za božský poriadok Alaha, ktorý je...
úvod Zoroastrianizmus aj islam sú monoteistické náboženstvá založené historickými zakladateľmi a vznikajú na Blízkom východe dlho po hinduizme. Obe náboženstvá majú minulosť, v ktorej sa ľudia iných náboženstiev násilne premieňajú...
Zakat vs daň Zakat súvisí s náboženstvom a daň súvisí s vládou. Zakat a dane v žiadnom prípade nemôžu ísť spolu; v mnohých ohľadoch sa líšia. Kým zakat má náboženskú...
Zakat vs Sadaqah Zakat a Sadaqah sú formy charity, ktorú poskytujú moslimovia. Tieto dve stránky sa líšia vo svojich ohľadoch. Zakat v arabčine znamená rast, čistenie a požehnanie. Sadaqah znamená...