všeobecný
Všetci vieme, že vždy, keď píšeme svoju poštovú adresu, zatiaľ čo niekomu posielame niečo na iné miesto, musíme na konci uviesť kód, pre ktorý je uvedené konkrétne miesto. Tieto kódy...
Životné poistenie sa vzťahuje na poistenie, ktoré pokrýva ľudský život, t. J. V prípade úmrtia sa kandidátovi alebo poberateľovi vyplatí určitá suma. Životné poisťovne ponúkajú rôzne druhy produktov životného poistenia,...
WhatsApp je aplikácia špeciálne vytvorená pre smartfóny, ktorá umožňuje svojim používateľom vykonávať rýchle správy. Teraz, keď hovoríme o Facebook, je to úplne iné, umožňuje používateľom zdieľať a uverejňovať svoje osobné...
V súčasnosti sa stáva vegánom alebo vegetariánom v móde. vegetarián je veľmi starý koncept, najmä pre stúpencov hinduizmu. Pre Hindov je to tradícia alebo rituál, vyhnúť sa používaniu mäsa, mäsa...
Daň možno chápať ako peňažný záväzok uložený vládou na príjem, činnosť alebo komoditu. Zhromažďuje sa s cieľom slúžiť základnému účelu poskytovania príjmov vláde, aby sa splnili sociálne a hospodárske ciele....
Jednou z hlavných reforiem indického daňového systému je zavedenie dane z pridanej hodnoty, tj. Dane z tovaru a služieb. Jeho cieľom je odstrániť kaskádový efekt, t. J. Dvojité zdanenie. GST...
Na základe hustoty obyvateľstva, rozvoja, vybavenosti, pracovných príležitostí, vzdelania atď. Je ľudské osídlenie rozdelené do dvoch kategórií, tj mestských a vidieckych. Urban označuje ľudské osídlenie, kde je miera urbanizácie a...
Existujú určité formy organizácie, ktoré sa vytvárajú s cieľom poskytovať členom služby skôr, ako dosahovať zisk. Dôvera a spoločnosť sú dve také organizácie. Trust je právny režim, v ktorom osoba...
V prípade dane z príjmu je celkový príjem posudzovaného za predchádzajúci rok zdaniteľný v hodnotiacom roku. Aj keď v zákone existujú určité ustanovenia, prostredníctvom ktorých je vymáhanie dane z príjmu...
Každý hodnotiteľ chce uniknúť plateniu daní, čo ich povzbudzuje k tomu, aby používali rôzne prostriedky, aby sa takýmto platbám vyhli. A keď ide o úspory, pokiaľ ide o dane, dvoma...