hry
hrabať a vyľakať sa slovné hry testujú slovnú zásobu pomocou dlaždíc alebo kociek s nápisom. vyľakať sahrabaťpôvod Vytvoril Allan Turoff a ochranná známka spoločnosti Parker Brothers, divízia Hasbro. Pôvodne vytvoril...