Zlúčenie a akvizícia

Aj keď sú často vyslovované rovnakým dychom a používajú sa, akoby boli synonymá fúzie a získavanie znamenajú trochu iné veci.

To, či sa nákup považuje za fúziu alebo akvizíciu, skutočne závisí od toho, či je nákup priateľský alebo nepriateľský a ako sa ohlási. Inými slovami, skutočný rozdiel spočíva v tom, ako je nákup oznámený a prijatý predstavenstvom, zamestnancom a akcionárom cieľovej spoločnosti..

Ak jedna spoločnosť prevezme inú a jasne sa stane novým majiteľom, nákup sa nazýva akvizícia. Z právneho hľadiska cieľová spoločnosť zanikne, kupujúci podnik „prehltne“ a akcie kupujúceho sa naďalej obchodujú.

V čistom zmysle tohto pojmu dôjde k zlúčeniu vtedy, keď sa dve spoločnosti, často približne rovnakej veľkosti, dohodnú, že budú pokračovať ako jedna nová spoločnosť, a nie zostanú samostatne vlastnené a prevádzkované. Tento druh akcie sa presnejšie označuje ako „zlúčenie rovnocenných“. Akcie oboch spoločností sa vzdajú a namiesto nej sa vydajú nové akcie spoločnosti. Napríklad spoločnosti Daimler-Benz a Chrysler prestali existovať, keď sa tieto dve spoločnosti zlúčili, a vznikla nová spoločnosť, DaimlerChrysler..

V praxi sa však skutočné zlúčenia rovnocenných spoločností nestávajú veľmi často. Jedna spoločnosť zvyčajne kúpi inú a ako súčasť podmienok dohody jednoducho umožní nadobudnutej spoločnosti vyhlásiť, že ide o zlúčenie rovnocenných akcií, aj keď je to technicky akvizícia. Kúpa často nesie negatívne konotácie, a preto opisom dohody ako fúzie sa tvorcovia obchodov a vrcholoví manažéri snažia o to, aby sa prevzatie stalo chutnejšie.

Nákupná dohoda sa tiež nazýva zlúčenie, ak obidve získavaniefúzieÚvod (z Wikipédie) Keď jedna spoločnosť prevezme inú a jasne sa etabuje ako nový vlastník. Z právneho hľadiska cieľová spoločnosť zanikne, kupujúci podnik „prehltne“ a akcie kupujúceho sa naďalej obchodujú. Fráza fúzií a akvizícií (skrátene fúzie a akvizície) sa týka aspektu podnikovej stratégie, podnikového financovania a manažmentu, ktoré sa zaoberajú nákupom, predajom a kombináciou rôznych spoločností, ktoré môžu pomôcť, financovať alebo pomôcť rastúcej spoločnosti

Video vysvetľujúce rozdiely