Loose vs. Lose

Straty a uvoľnenia sa často používajú nesprávne.

stratiť odkazuje na strata. môžem stratiť kľúče, alebo prehrať tenis, alebo stratiť rozum; alebo stratiť potenciálny príjem. Slovo „porazený“ je tiež slabostou pre zlyhanie, najmä pre niekoho, kto má zriedka úspech v práci, osobný vzťah atď..

Voľný, na druhej strane je opakom tesného. Napríklad, skrutky boli uvoľnené, takže stolička sa rozpadla, keď naň sedel Humpty Dumpty. Slovo "Loose" sa niekedy používa aj na označenie morálnej dekadencie (ako v anglickom jazyku) voľný charakter).

Porovnávacia tabuľka

Porovnávacia tabuľka voľných verzií
Voľnýstratiť
zmysel Nie tesné Súvisí so stratou (nevyhrať alebo zle umiestniť alebo nezískať zisk)