bankovníctvo
Jednou z našich bežných mylných predstáv o obrich spracovateľov platieb Visa a MasterCard je vydávanie kreditných kariet. Faktom však je, že nie sú vydavateľmi kariet, pretože sú sprostredkovateľmi medzi bankami...
Bankovníctvo je obchodná činnosť, pri ktorej účtovná jednotka prijíma vklady od zákazníkov, chráni ich a požičiava ich tým, ktorí ich potrebujú, a dosahuje zisk. Rôzne krajiny sveta prijímajú rôzne typy...
SWIFT znamenať Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu, je družstevnou neziskovou organizáciou, ktorá je v plnom vlastníctve jej členských bánk. Kód SWIFT sa používa, keď sa medzi dvoma bankami uskutočňuje...
Šek znamená zmenku, ktorá obsahuje bezpodmienečný príkaz, aby banka zaplatila uvedenú sumu z vášho bankového účtu. Existujú dva druhy kontrol, ktoré sa bežne nepochopili, sú zastaraná kontrola a kontrola po...
Banky znamenajú finančnú inštitúciu, ktorá prijíma verejné vklady a poskytuje úvery tým, ktorí ich potrebujú. Sú podstatnou súčasťou finančného systému, ktorý pomáha pri celkovom hospodárskom rozvoji. Tieto banky sú všeobecne...
Pred otvorením účtu v banke by ste si mali uvedomiť, aký typ účtu najlepšie vyhovuje ich požiadavkám. Ak chce niekto otvoriť účet, aby si zachoval svoje úspory, aby splnil svoje...
Repo sadzba alebo inak známe ako výkupný kurz, RBI zavádza RBI s cieľom zvýšiť tok peňazí na trhu, tj keď pri nedostatku likvidity v ekonomike a zvýšení úrokovej sadzby centrálna...
Repo sadzba alebo výkup aukcie sadzba je miera, v ktorej Reserve Bank of India nakupuje späť vládne cenné papiere od komerčných bánk na základe úrovne likvidity, ktorú chce centrálna banka...
Indická rezervná banka je vrcholovou bankou a menovým orgánom, ktorý reguluje bankový systém krajiny. Je bankou bankárov a riadi všetky banky v krajine, ako sú družstevné banky, komerčné banky a...
Na splnenie finančnej požiadavky podniku by mal podnikateľ identifikovať účel a termín čerpania úveru, t. J. Nič nie je lepšie ako pôžička ak je suma potrebná na splnenie dlhodobej finančnej...