Moonroof vs. Sunroof

strešné okno je ovládateľný kovový panel v streche auta, ktorý sa posúva späť, aby prepustil svetlo a vzduch. moonroof je podobný panel, ale je vyrobený zo skla a môže prepúšťať svetlo, aj keď je zatvorený. Pojem „mesačná strecha“ bol spoločnosťou Ford vytvorený v 70. rokoch 20. storočia, ale dnes sa všeobecne používa na označenie elektrických strešných okien zabudovaných do sklenených panelov vo vozidlách všetkých výrobcov..

Aby ste mohli používať mesačnú strechu v režime iba pre svetlo, stačí zasunúť späť panel pokrytý tkaninou a vystaviť sklo.

Porovnávacia tabuľka

Porovnávacia tabuľka Moonroof verzus Strešné okno
moonroofstrešné okno
Príklady Model Toyota Corolla Levin ZR v roku 2013 má bronzovú farbu Mesiaca na streche, ktorá zodpovedá farbe automobilu. Upevnené v celej dĺžke predného a zadného priestoru pre cestujúcich. Má elektricky ovládaný obkladový panel kapoty. V roku 2012 má Ford Titanium Focus jemne tónovanú zelenú slnečnú strechu. Sklopí sa vzadu alebo sa otvára skĺznutím s podšívkou pod kapotou ručne zatvorenou. Nachádza sa iba nad vodičom a spolujazdcom.